Nové karty v ponuke

28.10.2016 15:45

Pridaných cca 200 nových kariet räzne ročníky, slováci, brankári...